Хөтөч

Салбаруудын байршил
ЭБЦТС ТӨХК-ийн салбар хэсгүүдийн байршил

Фэйсбүүк хуудас

Цаг агаар

Үзсэн: 818, Сэтгэгдэл: 0

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

2014 оны 7-р сарын 23-ны өдрийн

16 тоот тогтоолын хавсралт

"ЭРДЭНЭТ БУЛГАНЫ ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН 2015 ОНД БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Хэмжих нэгж, тоо ширхэг

Батлагдсан төсөвт өртөг/төг/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо

а.Бараа

1

Шатахуун, тослох материал

385800000

НТШ

2015.03.12

2015.03.16

2015.04.22

жилийн дараа

2

Хүчдлийн трансформатор НАМИ-15, 10, 6

8

4000000

ХА

3-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

3

10 ба 15 кВ-ын хуурай салгуур, привод

52

31300000

ХА

3-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

4

АС утас

60750

67890000

НТШ

2015.03.19

2015.03.23

2015.04.30

2015.05.30

5

Цэнэг шавхагч

106

16020000

ХА

3-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

6

Гуалин/Архангай салбар/

200

30000000

ХА

3-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

7

Цайны газарт мах нийлүүлэх

5,000

35000000

ХА

3-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

8

Трансформаторын ороомгийн утас

500

18000000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

9

Төмөр хийц,материалууд

98508200

НТШ

2015.04.06

2015.04.13

2015.05.18

2015.06.20

10

Ажлын зуны хувцас

326

22820000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

11

Ажлын зуны гутал

230

20700000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

12

6-10 кВ-ын гал хамгаалагч,губка

7330000

ШХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

13

Бетон тулгуур 12 м

114

45600000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

14

Тоолуур нэгтгэлийн кабель, цоож

84871

171722700

НТШ

2015.04.13

2015.04.15

2015.05.20

2015.06.20

15

1 фазын импульсын тоолуур

1863

74520000

НТШ

2015.04.15

2015.04.17

2015.05.22

2015.06.22

16

Зөөврийн компьютер, хэвлэгч

26

25100000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

17

1 ба 3 фазын автомат

44047500

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

18

0,4 кВ-ын гал хамгаалагч,губка

16964000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

19

Рубильник 250-630 А

276

15865000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

20

Тоолуур нэгтгэлийн хайрцаг

808

31045000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

21

Бетон тулгуурын дагалдах хэрэгсэл

154

13090000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

22

Гуалин/Эрдэнэт салбар/

330

49500000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

23

Тоолуур шалгах стенд /гүйдэл үүсгүүртэй/

2

125747200

НТШ

2015.05.01

2015.05.04

2015.06.08

2015.07.08

24

СИП утас

19784

117803400

НТШ

2015.05.05

2015.05.07

2015.06.10

2015.07.15

25

Төмөр бетон хөл

497

71694000

НТШ

2015.05.11

2015.05.13

2015.06.18

2015.07.18

26

SEL-581,751а

10

45000000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

27

6 -10 кВ-ын вакуум таслуур

3

45000000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

28

Дэгээ, лонх, тусгаарлагчууд

17570000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

29

Гуалин /Хархорин салбар/

250

37500000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

30

Вольтметр,амперметр, дохионы лампа

101

14100000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

31

Нойлын клемм

2056

26728000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

32

Банз

10380000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

33

Гүйдлийн трансформатор (20/5 - 400/5)

300

9000000

ШХА

5-р сард худалдан авна

34

Тавилга

33

7400000

ШХА

5-р сард худалдан авна

35

Бетон тулгуур 9-10 м

308

94200000

НТШ

2015.06.02

2015.06.05

2015.07.09

2015.08.09

36

10/0,4 кВ-ын КТП

7

105000000

НТШ

2015.06.08

2015.06.10

2015.07.15

2015.08.15

37

Трансформатор

6

58800000

НТШ

2015.06.15

2015.06.17

2015.07.22

2015.08.22

38

Суурин компьютер/Core i5/4Gb/500Gb/19"/

25

35000000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

39

Гуалин/Өвөрхангай салбар/

259

38850000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

40

СИП-ийн дагалдах хэрэгслүүд

1514

30520000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

41

10 кВ-ын болон 0,4 кВ-ын кабель, төгсгөвч, муфта

28937100

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

42

10-15 кВ-ын гүйдлийн трансформатор

27

27750000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

43

35/15 кВ-ын 1000 кВа-ийн трансформатор /Гүн газардуулгатай/

1

48000000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

44

3 фазын 5А тоолуур

227

31780000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

45

100 В-ын 5А-ийн тоолуур

32

8000000

ШХА

6-р сард худалдан авна

46

6 кВ-ын 100 В-ын тоолуур

21

25200000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

47

РХА-ын тоноглол шалгах төхөөрөмж

1

65000000

НТШ

2015.07.01

2015.07.03

2015.08.07

2015.09.07

48

3 фазын тоолуур шалгах төхөөрөмж

2

92000000

НТШ

2015.07.17

2015.07.20

2015.08.25

2015.09.25

49

35 кВ-ын гүйдлийн трансформатор

2

24000000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

50

Цайны газрын тоног төхөөрөмж

1

19000000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

51

Гүйдлийн трансформатор шалгах төхөөрөмж

1

40000000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

52

Өндөр хүчдлийн туршилтын хосолмол лаборатори

1

10000000

ШХА

7-р сард худалдан авна

53

Трансформаторын тос

9820

24550000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

54

Трансформаторын ороомгийн эсэргүүцэл хэмжих багаж Р-333

1

650000

ШХА

8-р сард худалдан авна

55

Хамгаалах хэрэгсэлүүд

27381500

ХА

8-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

56

3 хос болон ИТА хувцас

124

16240000

ХА

8-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

57

Крантай өрмийн машин

1

180000000

НТШ

2015.09.15

2015.09.18

2015.10.26

2015.11.26

58

Өвлийн ажлын хувцас

252

27720000

ХА

9-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

59

Өвлийн ажлын гутал

302

31710000

ХА

9-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

60

Иж бүрэн таслуур XGN66-12

15

75000000

НТШ

2015.09.13

2015.09.15

2015.10.20

2015.11.27

1

Компанийн байрны зураг

1 ком

30000000

ХА

3-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

2

Булганы салбарын KIA RHINO автокраны засвар

1ком

12761000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

3

Автогражийн дээврийн засвар

1 ком

49500000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

4

ХҮТ-2-ын байрны засвар

1 ком

25900000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

5

Эрдэнэт салбарын ГАЗ-66 автомашины засвар

1ком

6000000

ШГБ

4-р сард Шууд гэрээ байгуулна

6

Эрдэнэт салбарын УАЗ автомашины засвар

1ком

6000000

ШГБ

4-р сард Шууд гэрээ байгуулна

7

ХХ салбарын ГАЗ-66 автомашины засвар

1ком

7382000

ШГБ

4-р сард Шууд гэрээ байгуулна

8

ХХ салбарын ЗИЛ-130 автомашины засвар

1ком

9821400

ШГБ

4-р сард Шууд гэрээ байгуулна

9

Харуулын байрны өргөтгөл

1ком

10000000

ШГБ

5-р сард Шууд гэрээ байгуулна

10

Харуулын байрны гадна сантехникийн шугамыг өөрчлөх

1 ком

9900000

ШГБ

5-р сард Шууд гэрээ байгуулна

11

Сургалтын танхимын тохижилт

1 ком

5000000

ШГБ

5-р сард Шууд гэрээ байгуулна

12

Булганы салбарын лабораторийн өрөөний тохижилт

1ком

15000000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

13

ӨВ салбарт гүний худаг гаргах

1 ком

16000000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

14

РХАХТА-ны өрөөний засвар

1 ком

3000000

ШГБ

6-р сард Шууд гэрээ байгуулна

15

Дөрөө,бүсний туршилтын өрөөний засвар

1ком

8000000

ШГБ

6-р сард Шууд гэрээ байгуулна

16

Компанийн байрны сантехникийн засвар

1 ком

18000000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

17

ӨВ салбарын конторын засвар

1ком

15627080

ХА

8-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

18

Өгийнуур сумын 2 айлын сууцны засвар

1 ком

6215000

ШГБ

8-р сард Шууд гэрээ байгуулна

Нийтэлсэн: Б.Ганбат, Ангилал: Худалдан авах ажиллагаа, Огноо: 2015-03-1
Үзсэн: 635, Сэтгэгдэл: 0
ЭБЦТС ТӨХК нь Булган аймгийн Бугат суманд байцаагч монтёр шалгаруулж ажилд авна
Ажлын байранд тавигдах шаардлага нөхцөл

1. Ерөнхий шаардлага:

Боловсрол - Дээд
Мэргэжил - Цахилгааны инженер
Туршлага - Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааны технологийн мэддэг, холбогдох хууль дүрэм журмыг сайн мэддэг, хэрэгжүүлэх оюуны чадвартай, дагалдангийн хугацааг бүрэн дуусгаж, холбогдох шалгалтыг өгсөн байна.

2. Тусгай шаардлага:

- Ажилдаа хариуцлагатай хандах чадвартай
- Үнэнч шударга, ажилдаа идэвхи санаачлагатай
- Харьцааны өндөр соёлтой.
- Урлаг спортын авъяастай бол давуу тал болно.
3. Бүрдүүлэх материал:
1. Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет Энд дарж татаж авна уу
2. Сүүлийн 3 сард авахуулсан 3х4 цээж зураг 1%
4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
5. Их дээд сургууль төгссөн дипломын хуулбар
6. Ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт

Материалыг 2015 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл ЭБЦТС ТӨХК-ийн төв байрны 205 тоотод хүлээн авна
Захиргаа удирдлагын хэлтэс. Холбоо барих утас: 70356822
Нийтэлсэн: Б.Ганбат, Ангилал: НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР, Огноо: 2015-02-26
Үзсэн: 424, Сэтгэгдэл: 0
2015 ОНД ЭБЦТС ТӨХК-ИЙН САЛБАР, ХЭСЭГ НЭГЖҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙХ ГРАФИК

Салбар, хэсэг нэгжийн нэр

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар

6 сар

7 сар

8 сар

9 сар

10 сар

11 сар

12 сар

1

Техникийн хэлтэс

1

Ашиглалтын хэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

2

Засварын хэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

3

Шуурхай үйлчилгээний алба

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

4

35/6 кВ-ын Улаантолгой дэд станцын техникч

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

5

35/10 кВ-ын Бургалтай дэд станцын техникч

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

6

Трансформатор, зураг төслийн товчоо

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

7

Инженерийн алба

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

8

Ашиглалтын инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

9

Засварын инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

10

Төсвийн инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

11

Горимын инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

12

Тавил тооцооны инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

13

Техникч

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

14

РХАХТА

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

15

Тоолуурын лаборатори

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

16

Өндөр хүчдлийн лаборатори

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

17

Хэмжүүрийн инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

18

РХА-ын инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

2

Захиргаа удирдлагын хэлтэс

1

ТМҮХ

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

2

Машин механизм

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

3

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

4

Хүний нөөцийн менежер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

5

Сургалтын мэргэжилтэн

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

6

Бүтээмжийн мэргэжилтэн

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

7

Архивын ажилтан

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

8

Биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн арга зүйч

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

9

Саун

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

10

Бассейн

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

11

Душ

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

12

Спорт зал

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

13

Чийрэгжүүлэлтийн өрөө

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

3

Санхүү тайлан бүртгэлийн хэлтэс

1

Худалдан авах ажиллагаа

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

2

Агуулах /нярав/

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

3

Нягтлан бодох бүртгэл /Компанийн хэмжээнд/

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

4

Эрчим хүч борлуулалт маркетингийн хэлтэс

1

Тооцооны инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

2

Хэмжүүрийн инженер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

3

Гэрээний мэргэжилтэн

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

4

Касс

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

5

Оператор

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

6

ХҮТ-1 менежер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

7

ЭХБМХ-ийн ББ-ОД хэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

8

ЭХБМХ-ийн Отгонтэнгэр хэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

9

ЭХБМХ-ийн Хабитат хэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

10

Орхон аймгийн Жаргалант сум

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

11

Сэлэнгэ аймаг Баруунбүрэн сум

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

12

Булган аймаг Бугат сум

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

13

Булган аймаг Сэлэнгэ сум

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

14

ХҮТ-2 менежер

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

15

ЭХБМХ-ийн Город хэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

16

ЭХБМХ-ийн Тосгонхэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

17

ЭХБМХ-ийн Дэнж хэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

18

ЭХБМХ-ийн Говил хэсэг

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

19

Булган аймаг Хангал сум

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

20

Булган аймаг Хангал сумын Хялганат тосгон

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

5

Булган салбар

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

6

Архангай салбар

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

7

Хархорин салбар

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

8

Өвөрхангай салбар

Хяналт

Гүйцэтгэл

Хяналт

Гүйцэтгэл

Тайлбар: Шаардлагатай үед график харгалзахгүй хяналт шалгалтыг хийх болно.
Нийтэлсэн: Б.Ганбат, Ангилал: МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ, Огноо: 2015-02-24
у нас можно скачать программы бесплатно или ещё можно посмотреть фильм Театр / Being Julia на лучшем кино сайте, а так же качественные шаблоны dle без регистрации
Холбоосууд
Авилгатай тэмцэх газар ХАСХОМ гаргах Эрчим хүчний яам Төрийн Өмчийн Бодлого Зохицуулалтын Газар Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний зохицуулах хороо Хэрэглэгчийн цахим систем Ажиллагсдын бүтээмж, инновацийн нэгдсэн систем

Мэдээний хуанли
«    3-р сар 2019    »
ДаМяЛхПүБаБяНя
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Их уншигдсан мэдээ

Хэрэглэгчийн цахим систем

Сайтын үзүүлэлт
Нийт хандалтын тоо:
179474
Яг одоо сайтыг
хүн сонирхож байна.