ЭБЦТС ТӨХК-ийн хэрэглэгчийн цахим систем www.ebedn.mn сайт ашиглалтанд орлоо. Уг систем нэвтэрснээр хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ хянах, төлбөр тооцоогоо интернет банк, мобайл банк, виза, мастер картаа ашиглан онлайнаар төлөх, төлбөрийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйтэй танилцах, санал хүсэлтээ илэрхийлэх, тоолуурын мэдээлэл, бичилт, заалтаа харах, гэрээний мэдээллээ харах, шинэчлэх зэрэг олон боломжууд нээгдэж байгаа юм. Хэрэглэгч та цахим системийг ашиглахдаа өрхийн тэргүүний овог нэр, регистрийн дугаар, гэрийн хаяг, холбогдох утасны дугаар зөв байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөрүүтэй байгаа тохиолдолд хариуцсан байцаагч, операторууд, борлуулалтын нягтлан бодогч нарт хандан шинэчлүүлэх, www.edc.mn, www.facebook.com/ebedc цахим хуудсуудаар дамжуулан санал сэтгэгдлээ илэрхийлэх, түүнчлэн хэрэглэгчийн код болох 8 оронтой дугаараа мэддэг болох зэргээр бидний ажилд туслалцаа үзүүлэн хамтарч ажиллана уу.-->

"ЭБЦТС" ТӨХК-ИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Нийтэлсэн: Б.Ганбат Огноо 2014-02-17

"ЭРДЭНЭТ БУЛГАНЫ ЦАХИЛГААН ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭ" ТӨХК-ИЙН 2014 ОНД БАРАА, АЖИЛ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

А. БАРАА, СЭЛБЭГ, МАТЕРИАЛ

д/д

Тухайн жилд худалдан авах бараа,ажил,үйлчилгээний нэр төрөл,тоо хэмжээ,хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг/төг/

Тухайн онд санхүүжих /төг/

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа

Үнэлгээний хороо байгуулах огноо

Тендер зарлах огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо

Гэрээ дуусгавар болох,дүгнэх огноо

1

Шатахуун,тослох материал

367 602 000

367 602 000

НТШ

2014.01.11

2014.01.15

2013.02.20

2014.03.27

2

1 фазын импульсын тоолуур / 5А/

34 000 000

34 000 000

ХА

2-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

3

2 өрөөний тавилга

25 000 000

25 000 000

ХА

2-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

4

6кВ-ын кабель /ААБЛу3х185,ААБЛу 3х240/

63 900 000

63 900 000

НТШ

2014.02.17

2014.02.20

2014.03.28

2014.05.15

5

3 фазын зөөврийн эталон төхөөрөмж

49 500 000

49 500 000

ХА

2-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

6

3 фазын тоолуурын стенд/гүйдэл шахдаг/

48 000 000

48 000 000

ХА

2-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

7

Хяналтын камерийн систем

30 000 000

30 000 000

ХА

3-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

8

10 тн-ийн кран

125 000 000

125 000 000

НТШ

2014.03.03

2014.03.07

2014.04.15

2014.05.30

9

3 фазын импульсын тоолуур/380в/

50 000 000

50 000 000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

10

Хөнгөн цагаан утас

89 383 000

89 383 000

НТШ

2014.04.01

2014.04.07

2014.05.15

2014.06.30

11

СИП утас

124 920 000

124 920 000

НТШ

2014.04.21

2014.04.25

2014.05.30

2014.07.15

12

Ажлын зуны хувцас

21 350 000

21 350 000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

13

Ажлын зуны гутал

27 675 000

27 675 000

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

14

Катанка,төмөр хийцүүд

21 932 500

21 932 500

ХА

4-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

15

Шуурхай үйлчилгээний машин

20 000 000

20 000 000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

16

10 кВ-ын трансформатор/ТМ-250-400/

72 000 000

72 000 000

НТШ

2014.05.12

2014.05.16

2014.06.20

2014.08.05

17

Тоолуурын хайрцаг

28 920 000

28 920 000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

18

Тоолуур нэгтгэлийн кабель

41 512 000

41 512 000

ХА

5-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

19

Оруулгын автомат,цоож

18 596 500

18 596 500

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

20

УАЗ-пургон машин

25 000 000

25 000 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

21

1 ба 3 фазын зөөврийн үүсгүүртэй эталон төхөөрөмж

65 700 000

65 700 000

НТШ

2014.06.02

2014.06.05

2014.07.10

2014.08.25

22

Хүний нөөцийн программ хангамж

5 500 000

5 500 000

ШХА

6-р сард худалдан авна

23

Рубильник 250-630 А

10 660 000

10 660 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

24

6 кВ-ын трансформатор/ТМ-250-400/

36 000 000

36 000 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

25

10 кВ-ын хуурай салгуур

20 750 000

20 750 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

26

35/15 кВ-ын гүйдлийн трансформатор

1 200 000

1 200 000

ШХА

6-р сард худалдан авна

27

10 кВ-ын шугамын хамгаалалт SEL-751А

27 000 000

27 000 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

28

10 кВ-ын ваакум таслуур

45 000 000

45 000 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

29

10-ын хүчдлийн трансформатор

16 000 000

16 000 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

30

Бетон хөл 4,5-6

40 854 000

40 854 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

31

Ороомгийн утас

20 000 000

20 000 000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

32

Трансформаторын тос

16 000 000

16 000 000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

33

3 фазын импульсын тоолуур/100в/

28 000 000

28 000 000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

34

Бетон тулгуур 12 м

22 880 000

22 880 000

ХА

8-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

35

Бетон тулгуурын дагалдах хэрэгсэл

20 685 000

20 685 000

ХА

8-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

36

Зөөврийн компьютер, компьютер, хэвлэгч

18 410 000

18 410 000

ХА

8-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

37

Крантай өрмийн автомашин

68 000 000

68 000 000

НТШ

2014.09.08

2014.09.12

2014.10.17

2014.11.25

38

Трансформатор турших төхөөрөмж

15 000 000

15 000 000

ХА

9-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

39

Гүйдлийн трансформатор (20/5 - 400/5)

3 750 000

3 750 000

ШХА

9-р сард худалдан авна

40

Трансформаторын ороомгийн хөндийрүүлэг ороох төхөөрөмж

18 000 000

18 000 000

ХА

9-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

41

Өвлийн ажлын хувцас

23 130 000

23 130 000

ХА

10-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

42

Өвлийн ажлын гутал

14 490 000

14 490 000

ХА

10-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

43

6 кВ-ын ваакум таслуур

45 000 000

45 000 000

ХА

10-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

44

Бетон тулгуур 9 м

175 800 000

175 800 000

НТШ

2014.10.01

2014.10.03

2014.11.07

2014.12.15

45

15 кВ-ын реклоузер

14 000 000

14 000 000

ХА

11-р сард Харьцуулалтын аргаар худалдан авна

46

35/15 кВ-ын РХА-ийн тэжээлийн аккумлятор

2 700 000

2 700 000

ШХА

11-р сард худалдан авна

Б. АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1

Зочид буудал,архив,бүтээмжийн өрөөний засвар

9 000 000

9 000 000

ШГБ

4-р сард гүйцэтгэнэ

2

Төв байрны сантехникийн засвар

9 980 000

9 980 000

ШГБ

4-р сард гүйцэтгэнэ

3

ЭХБМХ-ийн 3-р хэсэгт ялтсан бойлор тавих

20 000 000

20 000 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

4

Автограж,спорт залны дээвэр,гадна доторх засвар

25 000 000

25 000 000

ХА

6-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

5

Борлуулалтын 2,3-р хэсэг, Хялганат тосгоны ажлын байрны засвар

24 800 000

24 800 000

ХА

7-р сард Харьцуулалтын аргаар сонгоно

6

Зөвлөх үйлчилгээ/аудит/

20 000 000

20 000 000

ЗСБҮА

3-р сар