Хөтөч

Салбаруудын байршил
ЭБЦТС ТӨХК-ийн салбар хэсгүүдийн байршил

Фэйсбүүк хуудас

Цаг агаар

Үзсэн: 17823, Сэтгэгдэл: 0
“Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” Төрийн Өмчит Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн товч танилцуулга


“Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” Төрийн Өмчит Хувьцаат Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь Компанийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлд заасны дагуу Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дарга, гишүүдээс бүрдэх бөгөөд нийт 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. Гишүүдийн бүрэлдэхүүний хувьд Төрийн Өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын төлөөлөл 1 , Эрчим хүчний яамны төлөөлөл 5 , хараат бус гишүүн 3 байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Компанийн тухай хууль болон “Эрдэнэт Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ” Төрийн Өмчит Хувьцаат Компанийн дүрэм, компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ажиллах журмын дагуу сард нэг удаа хуралддаг.

ЭБЦТС ТӨХК-ийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

д/д ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр Гишүүний төрөл Нэр дэвшүүлсэн этгээд Албан тушаал
1 Л.Нямдорж ТУЗ-ийн дарга Эрчим хүчний яам ЭХЯ-ны ТЗУГ-ын Хуулийн хэлтсийн дарга
2 Ө.Батбаатар ТУЗ-ийн гишүүн Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар ТӨБЗГ-ын Хяналтын албаны дарга
3 М.Гансүх ТУЗ-ийн гишүүн Эрчим хүчний яам ЭХЯ-ны БХЗГ-ын мэргэжилтэн
4 О.Бүжин ТУЗ-ийн гишүүн Эрчим хүчний яам БТГ-ын Хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлийн хэлтсийн мэргэжилтэн
5 Б.Пунцагбалжир ТУЗ-ийн гишүүн Эрчим хүчний яам ЭХЯ-ны БХЗГ-ын мэргэжилтэн
6 П.Жаргалсайхан ТУЗ-ийн гишүүн Эрчим хүчний яам ТЗУГ-ын Санхүүгийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн
7 Б.Сэмжидмаа Хараат бус гишүүн Нэр дэвшүүлэх хороо "Эрдэнэт үйлдвэр" ХХК-ийн УБ хот дахь төлөөлөгчийн газрын дарга
8 Б.Аюуш Хараат бус гишүүн Нэр дэвшүүлэх хороо Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн гишүүн
9 Б.Ванчинсүрэн Хараат бус гишүүн Нэр дэвшүүлэх хороо Дулааны 4-р цахилгаан станц ТӨХК


Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

1. Компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах, бүртгэлийн өдөр болон хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулахтай холбогдох бусад асуудлыг шийдвэрлэх
4. Компанийн зарласан хувьцааны төрөл болон тоонд багтаан хувьцаа гаргах
5. Компанийн дүрэмд заасан хувьцаанд хамаарах болон бусад үнэт цаас гаргах
6. Компанийн тухай хуулийн 55 дугаар зүйлд заасны дагуу эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн эрхийн зах зээлийн үнийг тогтоох
7. Өөрийн гаргасан хувьцаа, бусад үнэт цаасыг худалдан авах буюу эргүүлэн авах
8. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, өөрчлөх, түүний бүрэн эрхийг тогтоох
9. Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан гэрээний нөхцөл, түүнд олгох шагнал, урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох
10. Аудитын байгууллагыг сонгож, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох
11. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргах
12. Компанийн дүрэмд өөрөөр заагаагүй бол ногдол ашгийн хэмжээ, түүнийг төлөх журмыг тодорхойлох
13. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны болон компанийн засаглалын дотоод журмыг батлах
14. Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах
15. Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийн төслийг бэлтгэх, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
16. Их хэмжээний хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох
17. Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох
18. Компанийн зорилтот түвшний төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалт, их засвар, техник зохион байгуулалтыг төлөвлөгөөг батлах
19. Компанийн дүрмээр тогтоосон бусад асуудал
Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Компанийн тухай хуулийн 81 дүгээр зүйлд заасны дагуу Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо, Цалин урамшуулалын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороотой.


Мэдээнд өөрчлөлт оруулсан: Б.Ганбат - 2019-01-22

Нийтэлсэн: Админ, Ангилал: МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ, Огноо: 2019-01-7
Үзсэн: 17455, Сэтгэгдэл: 0
ШИНЭ ЖИЛИЙН БАЯРЫН МЭНДЧИЛГЭЭХэрэглэгчдийг найдвартай, чанартай цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй хангах зорилтыг дэвшүүлэн, энэхүү зорилтоо хариуцлагатайгаар гүйцэтгэж байгаа ЭБЦТС ТӨХК-ийн хамт олныхоо нэрийн өмнөөс болон хувиасаа та бүхний амар амгаланг айлтган, шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе.

Тус компани Монгол улсын 11 аймгийн 121 сум, суурин газрын 76000 гаруй хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүч түгээх, хангах үйл ажиллагааг 35, 15, 10, 6, 0.4 кВ-ын 6533.6 км шугам сүлжээ, өөрийн эзэмшлийн 650 дэд станц болон хуваарилах байгууламжийг ашиглан гүйцэтгэж, Төвийн бүсийн нэгдсэн системийн хэмжээгээр түгээсэн цахилгаан эрчим хүчний 20,0%, борлуулсан цахилгааны 23,0%, мөнгөн урсгалын 30,0%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг, үндэсний хэмжээний томоохон компанийн нэг билээ. Манай хамт олон улиран одож буй 2018 оноо цахилгаан эрчим хүчний түгээлт, борлуулалтын төлөвлөгөөг 101%-аар биелүүлэн, цахилгаан түгээлтийн алдагдлыг бууруулан компанийн хэмжээнд 11,9%-ийн түгээлтийн алдагдалтай ажиллаж, 4.1 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч хэмнэлээ. Сүүлийн 3 жил дараалан санхүүгийн тайлан балансаар цэвэр ашигтай ажиллаж, төрийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүллээ. Мөн онд дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Эрчим хүчний төсөл-II” төслөөр компанийн харьяа Эрдэнэт, Булган, Архангай, Өвөрхангай, Хархорин салбарын төвийн нам хүчдэлийн шугам сүлжээний шинэчлэл, 38000 хэрэглэгчийг ухаалаг тоолуурын системд шилжүүлэх ажлын бэлтгэл хангагдаж, төсөл бодитойгоор хэрэгжиж эхлээд байна. Энэ оны байдлаар “ДҮТ” ХХК-иас баталсан тодотгосон төлөвлөгөөгөөр 1068.6 сая кВтц цахилган эрчим хүч худалдан авахаар төлөвлөснөөс 1078.6 сая кВтц-г худалдан авч, төлөвлөгөөний биелэлт 100,9 хувьтай байна. “ДҮТ” ХХК-иас худалдан авсан цахилгаан эрчим хүчний төлбөрт 2018 онд 174,5 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээс 176,9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж, орлого төвлөрүүлэлтийг 101.4 хувиар биелүүлсэн байна. Манай хамт олон Монгол улсын засгийн газар, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас зохион байгуулдаг “ТОП-100” аж ахуйн нэгжийн шагнал, “Эрүүл аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч хамт олон”, “Ахмадад ээлтэй хамт олон” Орхон аймгийн “Шилдэг аж ахуйн нэгж” байгууллага, "Нийгмийн зөвшлийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага"-аар шалгарсан амжилттайгаар 2018 оноо үдэж байна.

Ирж буй 2019 ондоо өрх гэр бүхэн аз жаргал, гэрэл гэгээгээр бялхан, амжилт бүтээл дүүрэн байж, юу санасан есөн цагаан хүсэл тань сэтгэлчлэн бүтэхийн өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

ЭБЦТС ТӨХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ ГОМБОЖАВЫН БАЯРЦОГТ
Нийтэлсэн: Б.Ганбат, Ангилал: МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ, Огноо: 2018-12-31
Үзсэн: 126, Сэтгэгдэл: 0
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЖУРАМЭнэхүү байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах журам (БОСНБЖ)-ыг Эрчим хүчний төслийн 1-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд сонгогдсон аймгуудын эрчим хүчний түгээх сүлжээний шинэчлэлийн ажлыг гүйцэтгэхэд зориулан боловсруулсан болно. Төсөл хэрэгжүүлэх ажлыг "Эрдэнэт-Булганы Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ТӨХК хэрэгжүүлэх юм. Энэ компани нь 76,014 харилцагчтай 11 аймгийн 121 сум, суурин газарт цахилгаан түгээх үйлчилгээг үзүүлж байна. Хэрэглэгчдийн олонх нь орлого багатай иргэд түлхүү оршин суудаг гэр хороололд амьдардаг.
Тєслийн зорилго нь сонгосон аймгуудын эрчим хүчний түгээх сүлжээний тогтвортой, найдвартай үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, эрчим хүчний зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах явдал юм. Төслийн 1-р бүрэлдэхүүн хэсгийн үр дүнд хөдөөгийн хүн амын цахилгааны хүртээмж нэмэгдэж, гэмтлийн улмаас шалтгаалсан системийн тасалдлын давтамжийг хэрэглэгчдийн түвшинд багасгах явдал юм.
Нийтэлсэн: Б.Ганбат, Ангилал: МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ, Огноо: 2018-11-14
Холбоосууд
Авилгатай тэмцэх газар ХАСХОМ гаргах Эрчим хүчний яам Төрийн Өмчийн Бодлого Зохицуулалтын Газар Эрчим хүчний хөгжлийн төв Эрчим хүчний зохицуулах хороо Хэрэглэгчийн цахим систем Ажиллагсдын бүтээмж, инновацийн нэгдсэн систем

Мэдээний хуанли
«    3-р сар 2019    »
ДаМяЛхПүБаБяНя
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Их уншигдсан мэдээ

Хэрэглэгчийн цахим систем

Сайтын үзүүлэлт
Нийт хандалтын тоо:
179471
Яг одоо сайтыг
хүн сонирхож байна.