ЭБЦТС ТӨХК-ийн хэрэглэгчийн цахим систем www.ebedn.mn сайт ашиглалтанд орлоо. Уг систем нэвтэрснээр хэрэглэгчид цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээгээ хянах, төлбөр тооцоогоо интернет банк, мобайл банк, виза, мастер картаа ашиглан онлайнаар төлөх, төлбөрийн мэдээллийн дэлгэрэнгүйтэй танилцах, санал хүсэлтээ илэрхийлэх, тоолуурын мэдээлэл, бичилт, заалтаа харах, гэрээний мэдээллээ харах, шинэчлэх зэрэг олон боломжууд нээгдэж байгаа юм. Хэрэглэгч та цахим системийг ашиглахдаа өрхийн тэргүүний овог нэр, регистрийн дугаар, гэрийн хаяг, холбогдох утасны дугаар зөв байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөрүүтэй байгаа тохиолдолд хариуцсан байцаагч, операторууд, борлуулалтын нягтлан бодогч нарт хандан шинэчлүүлэх, www.edc.mn, www.facebook.com/ebedc цахим хуудсуудаар дамжуулан санал сэтгэгдлээ илэрхийлэх, түүнчлэн хэрэглэгчийн код болох 8 оронтой дугаараа мэддэг болох зэргээр бидний ажилд туслалцаа үзүүлэн хамтарч ажиллана уу.-->

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНЭ ТАРИФ

Нийтэлсэн: Б.Ганбат Огноо 2015-07-27

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БОЛОН БУСАД БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж болон бусад байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр

Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

1.1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц

155.90

1.2

3 тарифт тоолууртай

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06:00 цагаас оройн 17:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

155.90

б

Оройн хэрэглээ /оройн 17:00 цагаас шөнийн 22:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

276.00

в

Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

77.10

2

Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

2.1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц

128.50

2.2

3 тарифт тоолууртай

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06:00 цагаас оройн 17:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

128.50

б

Оройн хэрэглээ /оройн 17:00 цагаас шөнийн 22:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

209.80

в

Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

77.10

2.3

“Цахилгаан тээвэр” ХК

Төг/кВт.ц

77.10

3

Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг

3.1

10, 11, 12, 1, 2 ,3 дугаар саруудад

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06:00 цагаас оройн 19:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

128.50

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

77.10

3.2

4, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06:00 цагаас оройн 22:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

128.50

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 22:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

77.10

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:

Хэрэглэгчдийн ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф /НӨАТ-гүй/

1

Энгийн тоолууртай

а

Сарын нийт хэрэглээний 150кВт.ц хүртэлх хэрэглээг

Төг/кВт.ц

98.40

б

Сарын нийт хэрэглээний 151кВт.ц болон түүнээс дээшхи хэрэглээг

Төг/кВт.ц

118.20

2

2 тарифт тоолууртай

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06:00 цагаас шөнийн 21:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

104.30

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 21:00 цагаас өглөөний 06:00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

77.10

3

Сарын суурь тариф

Төг/сар

2000.00

АХУЙН ТООЛУУРГҮЙ ЦАХИЛГААН ХЭРЭГЛЭЧДИЙН ТӨЛБӨР ТООЦОХ САРЫН ДУНДАЖ ХЭРЭГЛЭЭ

Ахуйн тоолуургүй цахилгаан хэрэглэгчдийн төлбөр тооцох сарын дундаж хэрэглээг төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах хязгаарт багтаан тогтооно:

Ангилал

Хэмжих нэгж

Сарын хэрэглээ

1

Айл өрх

кВт.ц

350

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ

Үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-гүй) төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

1

Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

кВт.ц

9000

ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТӨЛБӨР ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

Ажил мэргэжлийн уралдааны дүн

Нийтэлсэн: Л.Энхзул Огноо 2015-07-23
ЭБЦТС ТӨХК-ийн 35 жилийн ойн хүрээнд компанийн ажил мэргэжлийн уралдааныг 2015 оны 6 сарын 11-12-ны өдрүүдэд Архангай аймгийн төв Цэцэрлэг хотноо амжилттай зохион байгууллаа.
Энэхүү уралдааны зорилго нь Архангайн салбарын ашиглалтын түвшин хамгийн муу байгаа 5 агаарын дэд станцын эрсдэлийг үнэлж, богино хугацаанд, эрсдэлийг бууруулах, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг дээшлүүлэх, мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалт болоход оршиж байсан юм.
Салбар бүрээс мастер, ажлын удирдагч, ажлын хариуцлагатай гүйцэтгэгч, ашиглалт, засварын монтёр /III групптэй 2, IV групптэй 1 хүн /, реле хамгаалалт автоматикийн IV групптэй 1 хүн, гагнуурчин, пургоны жолооч, краны жолооч зэрэг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй , нийтдээ энэ уралдаанд 50 гаруй хүн оролцлоо.
Энэхүү уралдааны шалгуур үзүүлэлтийг дараахь чиглэлээр шүүгчид дүгнэлээ. Үүнд:
1. Ажил гүйцэтгэхийн өмнө, ажлын үед , ажил дууссаны дараа аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгааг,
2. Эрсдэлийг хэрхэн үнэлсэн,
3. Угсралтын үеийн стандарт хэм хэмжээг хэрхэн баримталсан,
4. Шинэ санаа, санаачлага,
5. Ажлын байран дах дэг журам, сахилга бат
зэрэг 5 үзүүлэлт бүхий 45 зүйлээр дүгнэлээ.
Уралдааны дүн:
1-р байр: Булган салбар-1,000,000₮, шилжин явах цом
2-р байр: Хархорин салбар-800,000₮
3-р байр: Эрдэнэт салбар-600,000₮
Тусгай байр: Архангай, Өвөрхангайн салбар тус бүр-300,000₮
Шилдэг ажилтан: салбар тус бүрээс 1 хүний мэргэжлийн зэргийг нэг шатаар ахиулах
Үүнд: Эрдэнэт салбараас ашиглалтын монтёр З.Ганхуяг, Булган салбараас монтёр Сумьяа, Хархорин салбарын гагнуурчин Ш.Базаррагчаа, Архангай салбарын монтёр Б.Даваадорж нарыг
Шилдэг мастер: 1 хүн-100000₮-Булган салбарын мастер М.Алтанхуягийг шагнаж урамшууллаа.
Дүгнэлт
Энэхүү уралдааныг дүгнэж үзэхэд хэдийгээр нэг ижил төрлийн ажил гүйцэтгэсэн боловч салбар бүр өөрийн гэсэн онцлог давуу талтай бас дутагдалтай талууд байгаа нь ажиглагдаж байлаа. Жишээлбэл:
Хархорин салбар: Бусад салбаруудтай харьцуулвал бүтээлч сэтгэлгээ сайтай, шинийг санаачилсан баг байсан.
Булган салбар: Багийн зохион байгуулалт сайтай, мастер ажлаа зохион байгуулж буй арга хэмжээ маш сайн. Ажлын гүйцэтгэл, чанар сайн.
Өвөрхангай салбар: Технологийн карт зохиож ирсэн нь бусад салбаруудаас давуу талтай байсан.
Архангай салбар: Тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулсан.
Эрдэнэт салбар: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохион байгуулалтын арга хэмжээ, нарядын системийн мөрдөлт бусад багуудаас илүү байсан.

Цаашид салбарууд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 3 шатны үзлэгийг чанаржуулах, нарядын системийн мөрдөлтийг чанд мөрдөх шаардлагатай байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

Нийтэлсэн: Б.Ганбат Огноо 2015-07-21
МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

2008 оны 05 сарын 22 өдөр

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТУХАЙ


НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ
Нийтлэг үндэслэл

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
1.1.Энэ хуулийн зорилт нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлого, үндсэн зарчмыг тодорхойлж, төрийн байгууллагын удирдлага, хяналтын тогтолцоо, ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хангах, ажилтан, хөдөлмөр эрхлэгч иргэнийг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
2 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж
2.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль[1], Хөдөлмөрийн тухай хууль,[2] энэ хууль болон тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ.
2.2.Монгол Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө.
3 дугаар зүйл. Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
3.1.Энэ хуульд хэрэглэсэн дараахь нэр томъёог дор дурдсан утгаар ойлгоно:
3.1.1.“хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл, аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник, технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах, нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааг;
3.1.2.“хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг;
3.1.3.“хөдөлмөрийн эрүүл ахуй” гэж хөдөлмөрлөх явцад хими, физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний бие махбодь, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх, хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааг;
3.1.4.“хөдөлмөрийн нөхцөл” гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчныг;
3.1.5.“үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл” гэж хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж өвчлүүлэх, сэтгэхүйд өөрчлөлт оруулах, хөдөлмөрлөх чадварыг бууруулах, мэргэжлийн өвчин бий болгох уршиг бүхий үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг;
3.1.6.“үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл” гэж ажлын ээлжийн хугацаанд хурц хордлого, үйлдвэрлэлийн осолд хүргэх, хүний эрүүл мэнд, амь насанд аюул учруулах хүчин зүйлийг;
3.1.7. ”ажлын байран дахь эрсдэл” гэж иргэнийг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, мэргэжлээс шалтгаалах өвчинд хүргэж болзошгүй ажлын байрны нөхцөлийг;
3.1.8.”эрсдэлийн үнэлгээ” гэж ажлын байрны эрсдэлд үнэлэлт өгөх үйл явцыг;
3.1.9. ”ажлын байр” гэж иргэн, ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ холбоотойгоор хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын дор байх бүх байрыг;
3.1.10.”хурц хордлого” гэж цацраг болон биологийн идэвхт бодис, химийн хорт бодисын нөлөөгөөр хурц, цочмог хэлбэрээр богино хугацаанд хордохыг;
3.1.11.“тусгай хувцас” гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хамгаалах зориулалт бүхий хувцас, гутал, малгай, бээлий зэрэг хэрэгслийг;
3.1.12.”нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл” гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс ажилтныг хамгаалах зориулалт бүхий хэрэгслийг;
3.1.13.“хамтын хамгаалах хэрэгсэл” гэж үйлдвэрлэлийн хортой, аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллөөс хоёр ба түүнээс дээш тооны ажилтныг нэгэн зэрэг хамгаалах зориулалт бүхий хэрэгслийг;
3.1.14.”хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоо” гэж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи бодлого, зорилтыг тодорхойлох, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, манлайлах, хяналт тавих, үнэлгээ хийх харилцан холбоо бүхий удирдлагын үйл ажиллагааны цогцыг;
/Энэ заалтад 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт оруулсан/
3.1.15.”ахуйн байр” гэж иргэн, ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн, тусгайлан төхөөрөмжилсөн хувцас солих, түр амрах, хооллох, бие засах, усанд орох, дулаацах зэрэг зориулалтын өрөө тасалгааг;
3.1.16.“үйлдвэрлэлийн ажлын байрыг хөдөлмөрийн нөхцөлөөр аттестатчилах” гэж гүйцэтгэж буй ажлын аюултай, хортой, хүнд, ачаалалтай байдал нь хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөлийн хэм хэмжээнд нийцэж байгаад үнэлгээ өгөхийг;
3.1.17.“хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл” гэж ажилтанд нөлөөлөх үйлдвэрлэлийн хортой ба аюултай хүчин зүйлийн нөлөөллийн түвшин нь хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын тогтоосон хэм хэмжээнээс хэтрээгүй байхыг;
3.1.18.”үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдал” гэж зураг төсөл, техникийн баримт бичигт заасан нөхцөлийн дагуу тоног төхөөрөмжийг ажиллуулахад хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангасан байхыг;
3.1.19.“хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн стандарт” гэж хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хэм хэмжээг.

3.1.20.“үйлдвэрлэлийн осол” гэж хөдөлмөр эрхлэгч иргэн хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн болон түүнтэй адилтгах хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөхийг;
/Энэ заалтыг 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
3.1.21.“үйлдвэрлэлийн орчин” гэж аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааны талбай, гадна орчныг;
/Энэ заалтыг 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
3.1.22.“эрсдэлийн түвшин их ажлын байр” гэж хөдөлмөрлөх явцад ажилтанд учирч болзошгүй аюултай хүчин зүйлийн магадлал нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс өндөр байхыг.
/Энэ заалтыг 2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн хуулиар нэмсэн/
4 дүгээр зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
4.1. Энэ хууль нь ажил, хөдөлмөр эрхэлж буй дараахь этгээдэд үйлчилнэ:
4.1.1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 3.1.1, 3.1.2-т заасан ажил олгогч, ажилтан;

4.1.2. хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэн;
4.1.3.иргэд хоорондын гэрээгээр ажиллагчид;
4.1.4. аж ахуйн нэгж, байгууллагад үйлдвэрлэлийн дадлага хийж байгаа их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагч, цэргийн сургуулийн сонсогч;

4.1.5. хугацаат ба гэрээт цэргийн жинхэнэ албан хаагч, дайчилгааны сургууль, цугларалтад оролцож байгаа цэргийн үүрэгтэн;
4.1.6. хоршоо, нөхөрлөлийн гишүүд;
4.1.7. ял эдэлж байгаа хоригдол;
4.1.8.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажилладаг Монгол Улсын иргэн, гадаадын болон харьяалалгүй иргэн.
4.1.9. хамтран ажиллах, ажил гүйцэтгэх гэрээний үндсэн дээр болон бусад хэлбэрээр ажил, хөдөлмөр эрхэлж буй Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй иргэн.
5 дугаар зүйл. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаар төрөөс баримтлах бодлого, зарчим
5.1.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлогын үндэс нь хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэн, ажилтны амь нас, эрүүл мэндийг бүх талаар хамгаалахад чиглэгдэнэ.
5.2.Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үйл ажиллагаанд дараахь зарчмыг баримтална:
5.2.1.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи хэм хэмжээний шаардлага нэгдмэл байх;
5.2.2.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, стандартыг хэрэгжүүлэх байнгын хяналтын тогтолцоог хангах;
5.2.3.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи мэдээллийн ил тод, үнэн бодит байдлыг хангах;
5.2.4.хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хөдөлмөрийн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх.

Өмнөх Дараах
Top